15995189_1328149183907818_49895436262426
15995189_1328149183907818_49895436262426
BthAAAH_7_c
BthAAAH_7_c
15994991_1328149233907813_47496261786497
15994991_1328149233907813_47496261786497
15972504_1328149813907755_11358633258119
15972504_1328149813907755_11358633258119
2016_12_21
2016_12_21
15972354_1328150477241022_37535997354736
15972354_1328150477241022_37535997354736
15995311_1328149557241114_59173506935598
15995311_1328149557241114_59173506935598

בית האח הגדול- עונה 8 -קשת

העונה האחרונה בקשת, קונספט העיצוב היה "רעידת האדמה"  והחשיפה של העונות הקודמות בין השברים

מעצב מיכאל ששון ועיצוב אמנותי דולה אדיר,

חלקי במשולש זה כלל תכנון ותאום קבלני משנה  וקבלן ביצוע להתאמת התכנון למציאות התואמת

פרוגרמה ודרישות ההפקה