top of page

מרכז מבקרים ראשונים

                                                                         

מיקום>קהילה > עיצוב , היו שלושת הקווים המנחים לעיצוב המבנים. על פי שלושת העקרונות האלו תוכננו 3 מבנים בעלי נראות עיצובית חדשנית עם חשיבות לנראות בשטח

המבנים מוקמו סביב כיכר פנימית ומייצרים קשר פרוגרמתי בין המבנים עצמם, התנהלות סביב כיכר, קשר בין אנשים. סביב שלושת המבנים נוצר הדהוד צורני של עיגולים בעלי  חומריות שונה                                                                      הקונספט שהנחה אותנו המעצבים הוא לייצר שפה של "טבע גאומטרי", חלל אורבני המשלב אלמנטים של צורניות וגאומטריה שמחקה את הטבע. במבנים עצמם מוסגרו

קירות ירוקים עם צמחייה ורטיקלית

  בשיתוף עם גל שינהורן וסהר נעימי

צילום: רז רוגובסקי

bottom of page