Park TLV jun14 10
Park TLV jun14 10
Park TLV jun14 11
Park TLV jun14 11
Park TLV jun14 6
Park TLV jun14 6
Park TLV jun14 9
Park TLV jun14 9
Park TLV jun14 5
Park TLV jun14 5
Park TLV jun14
Park TLV jun14

מרכז מבקרים פארק תל אביב

עיצוב למרכז מבקרים לפרויקט מגדלי מגורים חדש וצעיר בדרום תל אביב.

מרכז המבקרים תוכנן כארבע מבנים סביב כיכר

פנימית. העצוב הקפיד על שיק תל אביבי צעיר ותוסס

בשיתוף עם גל שינהורן