top of page

מרכז מבקרים פארק תל אביב

עיצוב למרכז מבקרים לפרויקט מגדלי מגורים חדש וצעיר בדרום תל אביב.

מרכז המבקרים תוכנן כארבע מבנים סביב כיכר

פנימית. העצוב הקפיד על שיק תל אביבי צעיר ותוסס

בשיתוף עם גל שינהורן

bottom of page