top of page

מרכז תל אביב 120 מ"ר

דירה תל אביבית ישנה, שיפוץ מלא הכלל החלפת כל תשתיות חשמל ואינסטלציה בדירה. שבירת כל הקירות הפנימיים וחלוקתה מחדש

הפרוגרמה הותאמה לדרישות הזוג  כדירת מגורים  וסטודיו לצילום

בשיתוף עם גל שינהורן

bottom of page