3221-0
3221-0
3202-0A
3202-0A
3218-0.Ajpg
3218-0.Ajpg
3216-0
3216-0
3209-0.Ajpg
3209-0.Ajpg
3204-0A
3204-0A
3207-0.Ajpg
3207-0.Ajpg
3219-0
3219-0

תל אביב 110 מ"ר

דירה חדשה בפרוייקט תמ"א 38 , דירת קבלן שעוצבה ותוכננה מחדש