משרדי חברת נדל"ן

הרצליה פיתוח

איחוד של שני משרדים ישנים לטובת משרד גדול ומרווח לחברת נדל"ן.  המשרד הותאם לפי הפרוגרמה שהוכתבה על ידי הלקוח והותאמה לצרכיו כחברת בניה ונדלן בגדילה

///